odlézt od posledního kruhu se zdálo technicky nejtěžší